פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

Technical Support Department for our clients needs.

 Presales Department

Presale Questions and Inquires

 Abuse Department

Brunski Technical Services Network Abuse Department

 Sales/Orders Support

Current Sales and Orders Support that does not require Account Support